Монетното съкровище от Синеморец

На 27 септември 2012 г. в ранният следобед екип, под ръководството на Даниела Агре – НАИМ-БАН София, открива монетно съкровище във владетелският тракийски дом край с. Синеморец. Съкровището е било трезорирано между скалите до едната кула в керамичен съд. Той е бил запечатан с олово, а над него е бил поставен съд изработен на ръка.

След изваждането на монетите се установява, че състоянието на повечето екземпляри е лошо и една голяма част от тях са много пострадали и трудно различими. Това налага монетите да бъдат предадени за консервация на специалистите в лабораторията на НАИМ – София. Мария Тасева, успява след дълги месеци работа, да възвърне блясъка им. И в началото на лятото на 2013 година, монетното съкровище от Синеморец е експонирано в Исторически музей – гр. Царево. Първата публикация, в съавторство на Даниела Агре и Светослав Йорданов, излезе в началото на 2014 г. в списание „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика“ том IX.

Съкровището от Синеморец наброява 199 сребърни монети, всичките от един номинал – четири драхми. Отсечени са в следните монетарници: Кизик – 1 екз., Одесос – 2 екз., Месамбрия – 3 екз., Витинско царство – 14 екз., Мостис – 36 екз., и 143 екз. Лизимахови типове, на Бизантион. Монетите от съкровището са били отсечени в различни години, които попадат във времето между средата на II в. пр. Хр. и самото начало на I в. пр. Хр.

В състава на Синеморското съкровище има 36 тетрадрахми с образа и името на Мостис, които формират най-голямата група монети на владетеля, откривани накуп и с ясен контекст до момента. Същевременно, 36-те монети на Мостис надвишават два пъти броят на известните до 2012 г. монети на владетеля. Тези факти дават представа за изключителното значение на монетното съкровище за науката.

Всички снимки от откриването на монетното съкровище от Синеморец може да разгледате тук – Откриването на монетното съкровище от Синеморец (галерия)

Оставете коментар

avatar