реклама в царево.инфореклама в царево.инфо
реклама в царево.инфореклама в царево.инфо
реклама в царево.инфореклама в царево.инфо

Първи май – ден на труда. Вижте как се е празнувал той по времето на комунизма в тогавашния Мичурин.

Оставете коментар

avatar