реклама в царево.инфореклама в царево.инфо
реклама в царево.инфореклама в царево.инфо
реклама в царево.инфореклама в царево.инфо

Сборни снимки от Мичурин от петдесетте години на двадесети век. Вижте как е изглеждал Царево по времето на комунизма и как се е променил до днес.

Оставете коментар

avatar