Херосът на Провлака
Херосът на Провлака представлява трапецовидна мраморна оброчна плочка с изображение на галопиращ надясно конник, хвърлящ с дясната си ръка копие.

Херосът на Провлака (Конникът от Босфора) представлява трапецовидна мраморна оброчна плочка с изображение на тракийски конник. Открита е в Ахтопол.

Тя е отчупена горе вляво и долу вдясно и е с размери – височина 21,5 см, ширина 18 см и дебелина 4,5 см.

Изобразен е галопиращ надясно конник, хвърлящ с дясната си ръка копие. Облечен е с къс хитон и развята зад гърба хламида. Дясното предно копито на коня стъпва върху олтар.

Върху горната рамка (вис. на буквите 8 мм) и долната рамка (вис. на буквите 1 см) има надпис, който гласи: „На Хероса на Провлака, посвещение от Менис заради сина му Аристобул.“ Този надпис показва, че тракийският Бог-конник е бил покровител и на корабоплаването в Черно море. Той свидетелствува, че в древния Агатополис е имало светилище на Хероса на Провлака (Стомианос), т.е. на Босфора. На него са били принасяни жертви и оброци, за де се измоли щастливо плаване. Това е бил един вид тракийския Посейдон, тракийското морско божество.

Оставете коментар

avatar