Църква в крепост Ургури - с. Българи
Църквата е еднокорабна, едноапсидна базилика, без притвор. Тя доминира над останалите градежи във вътрешността на крепостта.

Раннохристиянската църква в крепостта „Ургури“ се намира в най-високата част на хълма „Градище“, който отстои на около 5 км североизточно от село Българи.

Църквата е еднокорабна, едноапсидна базилика, без притвор. Тя доминира над останалите градежи във вътрешността на крепост Ургури. Стените и са ниско фундирани, като стъпват върху по-ранен културен пласт (вероятно светилище от Римската епоха), от който са запазени големи фрагменти от питоси. Олтарът в църквата е по-висок от нивото на наоса, една особеност която се среща по-често в раннохристиянските църкви в Гърция. Той е постлан с керамични плочи. До входа са открити две бази за колони.

Църквата, както и крепостната стена са подлагани многократно на разрушения, като най-голямото е било през 70-те години на ХХ век, когато стените са били разрушени с мощни машини.

Откритите находки, между които оловен медальон с вписан в него ажурен кръст (изключително рядко срещан предмет на територията на България), железен литиен кръст, амфора „понтийски тип“, глинени лампи и многобройни фрагменти от стъклени съдове, позволяват да се предположи, че строежът на църквата и крепостта е от края на V-началото на VI в. т.е от времето на император Анастасий (491-518).

Първите археологически проучвания на територията на крепост Ургури са проведеми през 2003 г., ръководени от представител на Археологическия институт при БАН-София. Резултатите са били изненадващи – оказало се, че тук лежат основите на цял град-крепост. Разкопките е трябвало да продължат и през следващите години, но това не се е случило. Днес разкритията са обрасли с растителност и са почти неразличими.

Галерия

Оставете коментар

avatar