Начало » Обществени услуги в Царево и региона » Образование и обучение в Царево и региона » Българо-германски център за професионално обучение – Царево

Българо-германски център за професионално обучение – Царево

1037

Информация за контакт

Държавно предприятие Българо-германски център за професионално обучение – Царево

гр. Царево, кв.Василико, ул.“Нестинарка“ №2

0590 551 81

0882 533 586

info@tc.bgcpo.bg

tc.bgcpo.bg

ДП БГЦПО ЦАРЕВО

1/5 (1)

Оставете оценка

Държавно предприятие Българо-германски център за професионално обучение – клон Царево е създаден със съдействието на германски експерти по Европейски проект, съгласно който са изградени и функционират още четири центъра за професионално обучение в Плевен, Пазарджик, Стара Загора и Смолян.

ДП „БГЦПО“ е създадено с Указ № 126 от 01.06.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта. Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище София и с клонове в страната. Броят на тези клонове се определя от Министъра на труда и социалната политика. Основният предмет на дейност на ДП „БГЦПО“ е осъществяване на обучения за придобиване на професионална квалификация на лица, навършили 16 години, обучения за придобиване на ключови компетентности и професионално ориентиране. За да се запознаете подробно със статута и дейността на ДП „БГЦПО“ можете да погледнете в Закон за насърчаване на заетостта- чл.60а /ДВ бр.74 от 21.09.2011/ и Правилника за устройството и дейността на ДП „БГЦПО“.

ДП Българо-германски център за професионално обучение – клон Царево разполага с учебни и конферентни зали, както и модерна зала за анимация, в които се провеждат семинари, културни мероприятия, работни срещи, конференции. Центърът предоставя базата си за провеждане на семейни празници и сватбени тържества. Предлага се подготовка, организация, подреждане на зала, техническо оформяне и изпълнение.

Отзиви от потребители в Google