Начало » Обществени услуги в Царево и региона » Образование и обучение в Царево и региона » СОУ Никола Вапцаров – гр. Царево

СОУ Никола Вапцаров – гр. Царево

839

Информация за контакт

СОУ Никола Вапцаров - гр. Царево

Царево, ул. Хан Аспарух 38

(0590) 52013

nyv@soucarevo.com

СОУ Н. Вапцаров - гр. Царево

4.5/5 (2)

Оставете оценка

Според непотвърдени данни, начално училище в Царево има от 1918 г. С Указ № 201 на 15.09.1945 г. в Царево е открита непълна смесена гимназия. Първият директор е Цветко Тодоров Радичев и редовните занятия започват на 29.10.1945 г. Поради недостатъчния сграден фонд занятията са се водели на две смени. По този повод Градския общински съвет взема решение за спешно построяване на втори етаж на съществуващото основно училище. Строежът започва на 20.10.1946 г. и завършва на 02.12.1947 г. През 1951 г. е изготвено искане за откриване на пълно средно училище с 11 клас. Молбата е уважена и училището става пълна гимназия под наименованието – Средно смесено училище. Директор е Любен Томов Василев, а учениците са 580 в 19 паралелки. За първи път се раздават дипломи за средно образование на 18 души, като 10 от тях се дипломират на първа юнска сесия, а 8 – на септемврийската. Най-високата диплома е с успех Отличен (5.52), а най-ниската Среден (3.26). През следващите години се създават физкултурен салон, кабинет по биология, пионерски клуб и общежитие. Поставено е началото на географска площадка и ученически стол. През 1959/60 г. започва производствено обучение по шев и кройка, зеленчукопроизводство и стругарство. Училището има трактор, 25 дка земя, зоокът със зайци и гълъби, аквариум, построен е и парник. Създадена е библиотека с 3000 тома, а учителят Никола Селиванов дарява 12 портрета, рисувани от него. Продължава изграждането на нови кабинети по химия, физика, работилница по дървообработване и машинознание, кабинети по музика, изобразително изкуство и информатика.

В СОУ Никола Вапцаров са учили над 4800 ученици, като около 2000 са продължили образованието си в други училища, предимно техникуми и езикови гимназии в Бургас. Останалите са избрали гимназията в Царево и до този момент, за 60 години, дипломи за средно образование са получили 2567 ученици.

Отзиви от потребители в Google