„Наково кладенче“ е малка по площ защитена територия от категорията природна забележителност, която се простира на 1.00 хектар в близост до град Ахтопол. Местността е включена в списъка с природните забележителности през 1980 година.

Обявена е като защитена територия с цел да бъдат запазени каспийската и обикновена блатна костенурка, които са консервационно значими и защитени животински видове. На територията на парк Странджа, освен в местност „Наково кладенче“, те се срещат в реките Велека и Резовска, както и в някои от малките рекички в крайбрежната част.

Оставете коментар

avatar