Защитена местност Пирен
Каменистите припеци в защитена местност Пирен опазват най-представителното находище на формации от пирен и други редки храсти и треви.

Защитена местност Пирен се на 4 км североизточно от Кости. Каменистите припеци опазват най-представителното находище на формации от пирен и други редки храсти и треви.

Пиренът е вечнозелен храст с игловидни листа, събрани в прешлени по три. Цветовете са дребни, разположени на тънки цветоносни клонки, като образуват къси гроздовидни съцветия. Цъфти през май-юни. Плодът представлява разпуклива кутийка, съставена от 4 – 8 дяла. Реликтен вид от времето на терциера, елемент от средиземноморската флора. В България е разпространен единствено в Странджа, по сухи каменисти склонове и край редки дъбови гори.

Включен е в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, както и в Червената книга на България – категория „Рядък”.

Оставете коментар

avatar