Маратон Каланджа 2016

Природен парк Странджа ще стане световноизвестен благодарение на рекламен клип. Видеото е изработено с европейско финансиране по проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – второ издание“, изпълняван от Министерството на туризма като бенефициент по програма COSME 2014-2020 г. EDEN e акроним на European Destinations of ExcelleNce (най-добри европейски дестинации) и представлява инициатива, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз.

Странджа е една от 12-те български дестинации в проекта, която е избрана да бъде рекламирана по този начин. Кратките промоционални видеа са с продължителност до една минута и половина. Създадени са по начин, представящ дестинациите за българските и чуждестранни туристи. Те включват и някои от интересните събития и туристическите обекти на тяхната територия. В клипа за Странджа са показани град Малко Търново, флората и фауната на планината, фестивалът „Зелениката“, нестинарските обреди, тракийските светилища в местността Мишкова нива.

Клиповете ще бъдат сред показваните материали на предстоящите международни туристически изложения, на които България ще участва през 2017 г. Ще бъде използвано и онлайн пространството, а видеата могат да бъдат излъчвани и при бъдещи рекламни кампании на България, както и от съответните дестинации за реализиране целите на регионалния им маркетинг. Материалите са издадени и в тираж от 2000 броя на DVD носители, във версия на български и английски език. Предвижда се те да се разпространяват на място на туристически борси, форуми и други събития, на които България участва.

Стойността на всяко видео, изработено във версия на български и английски език, е 3300 лв. без ДДС, като в тази сума се включва и изработването и доставянето на DVD носителите.

Оставете коментар

avatar