Читалище

Народно читалище „Георги Кондолов 1914“ град Царево спечели „Проект за обновяване на Читалище Георги Кондолов 1914 гр.Царево“ по Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“. Проектът е по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“ и е на стойност 188 200,23 лв. Финансира се на 100% от Стратегията.

Целта на проекта е да се обнови обликът на сградата на читалището, за да придобие по-съвременен вид, като се ограничи външното влияние на атмосферните условия върху сградата на читалището. По този начин Читалище „Георги Кондолов“ ще стане по-достъпно и привлекателно за местната общност и туристите при посещения на организираните културни мероприятия.

С безвъзмездна финансова помощ по тази европрограма ще се извърши обновяване на материалната база на читалището, а именно:

  • подмяна на външната дограма на цялата сграда
  • подмяна на интериорните врати
  • освежаване на лекционна, репетиционна и кино зали, съблекални и санитарно помещение
  • ремонт на покрив и фасади
  • поставяне на ефектно фасадно осветление
  • закупуване на мъжки и женски фолклорни костюми за съставите към читалището

Предвид местоположението на сградата, нейната архитектурна стойност и функцията й като основен център за развитие на обществения и културен живот на града, обновяването на сградата ще подобри условията, при които се предоставят основни културни, социални, комуникационни, образователни и др. услуги в град Царево. Също така това ще подобри цялостния облик на централната част на града.

Оставете коментар

avatar