Палмово масло е замърсителя по плажовете
След направения анализ, стана ясно, че в съдържанието на пробата преобладава палмитиновата киселина - основна съставка на палмово масло.

Палмово масло, а не нефтопродукти е изхвърлило морето през последните дни по плажните ивици на юг от Бургас. Това установи лабораторния анализ на пробите, които бяха взети от служители на РИОСВ преди два дни. Сигналът за наличие на бяла субстанция, изхвърлена по плажовете по Южното Черноморие, вдигна на крак екоинспекторите.

След взетите проби и направения анализ, стана ясно, че в съдържанието на твърдата гранулирана проба преобладава палмитиновата киселина – основна съставка на палмовото масло. Тя не е разтворима във вода.

Не е установено съдържание на нефтопродукти в пробите от морската вода. Изследвани са пет проби, взети от плажовете Лозенец, Корал, Варвара, Арапя, устие на река Велека.

Според заключението на експертите от Басейнова дирекция Черноморски район – Варна, в пробите се наблюдават незначителни превишения по показателите разтворен кислород и азот амониев. Причина за това са температурата на водата, над 25°С и цъфтежът на водорасли в този период. Отчетените относително високи стойности на показателя „екстрахируеми вещества“, спрямо нормата в Наредбата за качеството на крайбрежните морски води, показват органично замърсяване – мазнини, неразтворими във вода. Анализите бяха извършени от Регионалните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда в Бургас и Стара Загора.

Предвид резултатите и мащабът на замърсяването, експертите отхвърлят възможността причината за него да е брегови точков източник. Вероятен източник е плавателен съд и дейностите, свързани с почистването му. РИОСВ-Бургас е информирала кметовете на общините Приморско и Царево за уведомяване и съдействие на концесионерите/наемателите на плажове за почистване на отпадъка от плажните ивици. Потърсено е и съдействието на областния управител на област Бургас за организиране на почистването на плажни ивици и последващото третиране на отпадъка.

Оставете коментар

avatar