Семинар

На 15 и 16 октомври в град Царево – сградата на Българо-германски център за професионално обучение, се проведе Семинар „Нови възможности за устойчив туризъм в трансграничния регион Странджа“. Семинарът се провежда в рамките на проекта „Уникалната природа на Странджа – потенциал за устойчив туризъм“. Координатор е Младежко сдружение ВЕРДИКО от град Царево, а партньор – Тракийската туристическа асоциация от град Къркларели. На семинара присъстваха и представители на турския партньор, от Колежа по туризъм – град Къркларели, Сдружение ТЕМА – Истанбул, нестопански организации от региона – сдруженията „Черноморска Странджа“, „Василико“, „Лумен“, „За земята“, „Екопан“ и др. Целта на Семинара бе да се представят възможностите за развитие на устойчив туризъм в Странджа планина, свързан с природата – дивата флора и фауна, да се обсъдят добри практики в туризма и развитието на защитените зони у нас и чужбина. Да се представят български, европейски и световни в алтернативния, селския и природосъобразния туризъм, някои финансови инструменти за устойчив туризъм и инвестиране в защитените територии.

С доклади през първия ден участваха Иван Камбуров (ПП “Странджа“) с тема – „Биоразнообразие, устойчиво развитие и природосъобразен туризъм в Странджа планина“ – предизвикателства и възможности за представяне, Д-р Атанас Орачев (Черноморска Странджа) с тема – Природни и културни феномени в Черноморска Странджа на фона на фолклорни традиции и възможни туристически перспективи, Д-р Димитър Събев (независим изследовател в областта на еко икономиката) с тема – Инвестиционни намерения и проекти за Странджа – предизвикателствата пред местната общност, а през втория В.Москов (БАЕСТ) с тема – Бизнес модели за устойчиво развитие на Странджа – на примера на развитието на селския туризъм в село Бръшлян, Д-р Стефан Пейков (Екопан) с тема – Съвременната Туристическа карта на Странджа – ефикасен инструмент за управление и потребление на туристическия продукт, Д-р Десислава Алексова (Международното висше бизнес училище) с тема – Брандът „СТРАНДЖА“ – отвъд границите и др. Освен споделеният опит и знания за развитие на трансграничния регион се коментираха и редица иновативни решения за устойчив туризъм и заетост в региона. При оживена дискусия се поставиха много проблеми и решения за социалното, демографското и икономическото развитие на региона. Участниците се обединиха около концепцията за развитие на Биосферен парк на територията на Природен парк „Странджа“, като комплексен подход за развитието не само на устойчив туризъм, но и цялостно икономическо развитие на региона. С изказвания и коментари се включиха В. Москов, С.Ангелов, А.Орачев, И.Камбуров и С.Пейков, а от страна на турските партньори участваха Ali Korur (Тракийска туристическа асоциация) и Munur Saygin ( Колеж за туризъм – Къркларели).

Семинарът бе втори от проектните дейности на Младежко сдружение „Вердико“, с който се създава добавена стойност по проекта „Уникалната природа на Странджа – потенциал за развитие на туризма в трансграничния регион Странджа“. Презентациите от семинара ще бъдат публикувани на сайта на проекта: www.tuns.eu , а в последствие в преработен и допълнен вариант ще бъдат издадени като самостоятелен сборник с доклади.

Проектът „Нови възможности за устойчив туризъм в трансграничния регион Странджа“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция (IPA Cross-Border Programme (CCI number 2007CB16IPO008).

Оставете коментар

avatar