Царево пусна зелен телефон за еко нарушители

Жалбите ще бъдат приемани от еко инспектори всеки работен ден от 8,30 до 17 часа на 0590/55021.

Там местните могат да се обаждат, за да сигнализират за нарушения или дейности с негативни последици за околната среда. На зеления телефон могат да се докладват и замърсяване на водите, въздуха, не регламентирано изхвърляне на битови и промишлени отпадъци в природата.

Незаконния добив на инертни материали – пясък и баластра, търговия със застрашени животински и растителни видове също е в приоритетите на еко инспекторите от спешната линия.

Оставете коментар

avatar