Започва ремонт на пътя от село Кости до село Българи
Пътят между селата е построен през 1957 година и от тогава пълна рехабилитация или реконструкция не е правена.

Символична първа копка на проект „Рехабилитация на път от село Кости до село Българи“ направи днес кметът на Царево Георги Лапчев. На събитието присъстваха още зам. кмета на общината инж. Станислав Добрев, кмета на село Кости Антон Ангелов, управителя на фирмата изпълнител – „Пътстрой Бургас” ЕООД инж. Райко Калпачев, общински съветници, жители и гости на Кости.

Проектът е по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013“ Мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони. Той е на стойност 1 910 174 лв. и се финансира на 100% по програмата.

Дейностите по проекта включват изпълнението на земни, асфалтови и пътни работи – ремонт на настилката и пътното тяло, полагане на материал за банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, хоризонтална и вертикална маркировка и монтаж на еластични огради. Дължината на рехабилитираната пътна настилка ще бъде 8 200 м. и във вид, който да отговаря на съвременните изисквания за пътна инфраструктура – осигуряване на условия за нормална експлоатация, безопасност и комфорт на движението. Срокът за цялостното изпълнение на обекта е 90 дни.

Пътят село Кости – село Българи е построен през 1957 година и от тогава пълна рехабилитация или реконструкция не е правена. В резултат на заложените цели по проекта, село Кости ще разполага с необходимата инфраструктура, която да спомогне за развитието на селището. Жителите на селото ще получат по-добра достъпност до услугите на общинския център и по-добра пътна връзка с останалите населени места в общината.

Общинският път между селата Кости и Българи е част от цялостната инвестиционна програма на Община Царево за ремонт и подобряване на състоянието на общинските пътища, в която особено внимание е отделено на рехабилитацията на пътната мрежа, свързваща по-отдалечените и изостанали малки населени места в границите на общината, заяви кметът на Община Царево инж.Георги Лапчев.

Оставете коментар

avatar