„Тисовица“ е резерват в природен парк Странджа. Намира се близо до село Българи в Община Царево, Област Бургас. Разположен е в планински, трудно достъпен район във водосбора на р. Тисовица, от която е получил името си. Площта на резервата е 749,30 хектара.

„Тисовица“ е един от най-новите български резервати. Обявен е през 1990 година с цел запазване на типичните за Странджа вековни дъбово-букови гори с вечнозелени храсти, част от южноевксинската флора. Нейни характерни представители са странджанската зеленика, колхидският джел, странджанското бясно дърво, пухестото горянче, багрилната звъника, мушмулата, букът, източният горун и др. Съхраняват се също и местообитанията на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове.

Горите в резервата са съставени от:

  • Източен горун – 43,16 %
  • Бук – 31,82 %
  • Благун – 23,09 %
  • Цер – 1,12 %
  • Габър – 0,89 %

В резервата се намира едно от находищата на тис, открито в буково насаждение със странджанска зеленика. Реката и резерватът са наименувани на този вид, вероятно поради по-широкото му разпространение в миналото.

„Тисовица“ има и археологическа и историческа стойност – открити са останки от древнотракийската епоха в местностите Писан камък, Калдаръмът и Мързевско кале.

Управление и посещения в резервата

Резерват „Тисовица“ се контролира от РИОСВ Бургас. Посещенията в него с туристическа цел са разрешени само по маркираната туристическа пътека с придружител – инспектора-охранител на резервата. За повече информация относно посещения може да се свържете с Дирекция на природен парк Странджа на:

  • Адрес: 8260 гр. Царево; ул.“Хан Аспарух“ №29
  • Email: park@strandja.bg
  • Телефон: 0590/52858
  • Web: www.strandja.bg

Спазвайки ограниченията и разпоредбите на законите всички ние ще помогнем за запазването на тези неповторими и уникални места по Южното Черноморие!

Оставете коментар

avatar