Кореспонденцията на Михаил Герджиков от 1912 г., свързана с освобождението на Василико и Ахтопол

Както можете да разберете от спомените на Димитър Маджаров, през октомври 1912 г. Михаил Герджиков преминава заедно с четата си през Василико, Ахтопол, Синеморец, Резово и други села в Странджа. Те успяват да прогонят турските гранични войски от тези села и градове и да спомогнат за тяхното връщане в територията на България.

В тази статия можете да се запознаете с кореспонденцията на Михаил Герджиков, свързана със събитията от този период.

Писмо от неизвестен автор до Михаил Герджиков, с което се съобщава, че във Василико има турска войска

Вургари, 7 септември 1912 г.

Почитаеми г-не,

Щом като ви получихме настоящето, и се разпределихме и изпратихме двама души към Потурнаково да разгледат, но научихме на здраво, че към Василико има аскер, и ние се опасяваме. Затуй молим ви да заемете мерки по-скоро и по-скоро да пристигнете в селото ни за запазване на реда ни.

С поздрав

Личен архив на М. Герджнков

Писмо от Михаил Герджиков до Георги Минков за освобождаването на Василико

Василико, 9 октомври 1912 г.

Мрачний,

Както виждаш, съдбата ме завлече пак във Василико. Сега ние сме тук господари на положението. Турчулята избягаха презглава. Оттук тръгваме утре по крайбрежието към Ахтопол — Енияда, додето стигнем. Всичко, което има да ми пращаш, прати ми го с лодкаджията, който пращам специално за това. С него непременно ми прати вестници от 1 окт. досега, защото ние тука сме в пълно неведение за това, което става по света. Понеже Василико е вече български град, съветвай се с г-н окръжния управител да се нареди редовна поща от Бургас дотук пред Созопол. Тук аз запазих телеграфните и телефонните апарати, па и жицата от телефона от Атлиман е запазена, та ако искат, могат веднага да наредят едно телеграфно съобщение между Бургас и Василико, което аз постепенно мога да продължавам по дирите си по цялото крайбрежие, нещо, което ще бъде от голяма полза за общата акция. Със себе си имам и телеграфисти, които могат да бъдат полезни за тая работа. Заедно с настоящето ти пращам и няколко писма, които те моля да предадеш на пощата да отидат по местоназначението си.

Също ако се получи някое писмо за мене, изпрати ми го, моля те чрез Василико. Човекът, който донесе пощата, ще знае кому да я предаде. Прати цървули за мене, моля те.

Salut, брат – Michel

P. S. Може да се възстановят редовни съобщения и чрез куриери между Бургас, Созопол, Кюприя, Василико.

Писмо от Михаил Герджиков до Георги Минков за освобождаването на Ахтопол

Ахтопол, 10 октомври 1912 г.

Мрачний,

Ето ме и в Ахтопол. Пристигнах днес подир обяд, към 4 часа. Утре продължавам пътя си. Всичко харно. Надявам се подир два деня да застигна бягащите турски войски и да ги почукна малко. Ще паднат доста пушки. Сега даже имаме няколко, с които въоръжаваме хора от местното гръцко население и вземам със себе си.

Писах на Тошев да пренесе пункта в Граматиково. Сега ще му пиша да го премести в Малко Търново. Прати тук цървули и пелерини. Прати и вестници, както и писма, ако има за мене.

Michel

Писмо до Михаил Герджиков от граждани на Ахтопол със сведения за положението в града и околните села

Ахтопол, 16 октомври 1912 г.

Писмото е написано на френски.

Славни г-н Герджиков, шеф на окупационния корпус на нашия град,

Според заповедите, които вие дадохте на нашата комисия, след като напуснахте града ни, ние поехме нашите задачи и първо имахме грижата да осигурим съществуването на жителите на с. Варвара, които са го напуснали, като са оставили всичко на улицата. Поради неспокойните времена до днес можахме да направим само това, че пренесохме в нашия град и сложихме на сигурно място 200 кг жито, 250 кг ръж и ечемик смесено и 21 кг царевица. Домашните животни на с. Варвара наброяват около 80 крави и 50 овце (защото останалите не са се върнали още от планината). Ние поставихме двама души да ги пазят до вашите нови нареждания. Подреждайки имуществото на с. Варвара, ние не забравихме задачата си да Ви пишем и да Ви изпратим каталога на оръжията и хранителните припаси в нашия град, за което срещнахме много трудности, защото по-голямата част от жителите на нашия град се намират в чужбина. Поради това трябва да преговаряме с жените им, което беше много трудно, както знаете да се разбере човек с жените. Можем да ви осведомим, че в нашия град се намират 4 пушки grat, 15 капаклии, 1 мартинка нова и около 300 патрона за тези различни пушки. При описването на оръжията имахме трудности с преминаването на кораба торпильор покрай нашия град, поради което жителите на нашия град се изплашиха много и по-специално жените. По-късно, ако ни посочат други оръжия, ние ще ви посочим за това. За хранителните припаси, които се намират в нашия град, ние на първо време призовахме селяните, собственици на земя от Ахтопол и Василико, които ни декларираха, че те нямат жито, тъй като са го продали на гражданите. Сега в момента в големите мелници на Ахтопол се намират 150 кг жито и 35 чувала с брашно, а на друго място 70 кг жито и 70 кг царевица. Що се отнася за животни, в Ахтопол има 310 крави, 2350 овце, 25 чифта волове и 5 коня. Ориз се намира по нашите бакали в умерено количество, колкото за нуждите на жителите. Зърнените храни на с. Галаджик се състоят от 150 кг жито. Ние писахме на комисията в Галаджик да бъдат пренесени и пазени тук в Ахтопол. Градът е спокоен и всички жители са отдадени на занимания.

Като последно се осмеляваме да ви осведомим, че вчера получихме едно заплашително писмо от г-н Маргаритов, с което той ни казва, че ние сме забравили задълженията, поради което вие сте ни много сърдит, и че ще обесите двама или трима от нас за назидание и че г-н Маргаритов е определен от вас като шеф на областта от Енияда до Василико и главен инспектор на всички комисии, които се намират там. Ние ви изпращаме гореспоменатото писмо на г-н Маргаритов и ви молим да благоволите да ни пишете дали г-н Маргаритов е действително посечен от вас като шеф и инспектор на всички комисии, за да се отнасяме съответно към него.

Тъй като ни е много мъчно да ви пишем на френски, ние ви молим да ни разрешите да ви пишем на гръцки, ако имате преводач.

Приемете, господине, нашите поздрави.

Комисията от Ахтопол

Следват десет подписа.

Оставете коментар

avatar
Подреди по:   най-нови | най-стари | най-гласувани
Борис

Знае ли някой, какви са политическите убеждения на господин Герджиков?