Незаконна сеч в земеделски територии на Парк

Регионална дирекция по горите – Бургас, извърши проверка за незаконна сеч на земеделски територии, придобили характеристика на гора и попадащи в Натура 2000 на територията на Природен парк Странджа. Проверката е извършена след сигнал, подаден от дирекцията на парка.

Проверките и огледите са започнали в края на изминалата 2016 г., като продължават и към настоящия момент.

До сега са инвентаризирани 1140 куб. м дървесина изсечена от горецитираните земеделски територии, придобили характеристики на гора.

Регионална дирекция по горите – Бургас работи по случая съвместно с горски инспектори на Природен парк Странджа, РУ на МВР – гр. Малко Търново, Икономическа полиция и Районна прокуратура. Образувани са две досъдебни производства.

Оставете коментар

avatar