Започна приемът на заявления за улов на калкан

Днес бе проведена среща между ИАРА и риболовния бранш, на която беше представен пилотен проект за оценка на въздействието на улова на рапани с бийм тралове върху ювенолните екземпляри от калкан и акула. Пилотният проект е част от ангажиментите, които България е поела при преговорите за запазване на националната квота от калкан през 2017 г.

Представителите на двете браншови организации „Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ ФИШ“, Д-р Йордан Господинов и риболовно сдружение „Черноморски изгрев“, г-н Емил Милев изразиха принципното си съгласие за изпълнение на поетия ангажимент и осъществяване на проекта.

Проектът е с научноизследователска цел и ще се изпълнява от български учени, като финансирането ще бъде от Програмата за „Морско дело и рибарство“.

По време на срещата новият изпълнителен директор, доц. д-р Галин Николов повдигна дискусия са съвместното справяне с редица наболели въпроси свързани с бялата пясъчна мида и протестите през последните месеци. В добрия тон на срещата представителите на бранша изразиха подкрепа за осъществяването на засилен и ефективен контрол съобразен с националното и европейско законодателство.

Оставете коментар

avatar