Новоучредено читалище във Фазаново ще превърне селото в културен център

На 16 февруари, петък, в сградата на кметството на Фазаново беше проведено заседание на читалището, на което бе приет план за дейността му до края на 2018 г. На него бяха обсъдени културният календар, регистрацията и финансовите въпроси на просветната институция.

В заседанието взеха участие членовете на читалищното настоятелство, секретарят му и двамата представители на проверителната комисия. Гост беше и ръководителят на Дирекция „Образование и култура” към Община Царево г-жа Таня Янева.

Беше направен финансов отчет, в който бяха упоменати сумите, събрани от членски внос и дарения, както и тези, изразходени в дейностите по регистрацията на читалището и организираните досега събития.

Адвокат Иванка Георгиева набеляза законовата рамка по регистрация на читалището, част от процедурите, които са вече завършени и останалите, които остават законово задължение спрямо различни институции.

Беше приет и най-важният за дейността на читалището въпрос – културният календар до края на годината. Председателят на настоятелството Антония Първанова припомни проведените досега събития. Обсъдени бяха и новите инициативи, които читалището ще предприеме. Престои да се състоят литературни четения, честване на различни празници, велопоход, посрещане и изпращане на щъркелите, уъркшоп за деца, пленер „Прегръдката на Странджа”, Бард фестивал, Ден на странджанската лангидка, Ден на чергата, честване на Ден на указа на Александър Стамболийски, с който Фазаново е обявено за село и др.

Една идея на читалищното настоятелство, която вече е в ход, е издаването на книга, посветена на историята и родовете на село Фазаново. За нея е започнало събирането на материали, като всеки желаещ може да предостави такива за своя род, за да помогне по-пълното отразяване на историята.

Заседанието приключи с вземане на решение за входиране от страна на секретаря на официално писмо до кмета на община Царево с молба за отпускане на обособено помещение за обслужване на нуждите на читалището.

Оставете коментар

avatar