Събирането на блатно кокиче от землището „Блатата” в с. Лозенец ще бъде забранено през тази година. Това стана ясно от заповед, издадена на 30 април от Министъра на околната среда и водите Нено Димов на основание чл. 115, ал. 1, т. 14 от Закона за биологичното разнообразие.

Блатното кокиче е рядък растителен вид, който обаче е основна суровина за производството на лекарствения продукт нивалин. Открит е от д-р Димитър Пасков през 1956 г. и лечебните му свойства са световнопризнати, счита се и за едно от най-големите постижения на български учен за XX в. в областта на медицината, тъй като е първият лек за тежкото заболяване детска церебрална парализа (полиомиелит). Нивалинът дължи ефекта си на алкалоида галантимин, който се съдържа в надземната част на блатното кокиче. Освен при полиомиелит, лекарството се използва и при заболявания на периферната нервна система, двигателни нарушения и др.

През последните години обаче уникалното растение започва да се среща все по-рядко поради измененията в околната среда и климата. В страната съществуват 40 находища за добива му, като до 1970 г. са събирани до 15 тона блатно кокиче. Поради възможността вида да придобие статут на застрашен, Министерството на околната среда и водите регулира ежегодно брането от 16-те находища в областите Бургас, Пловдив, Ямбол, Сливен, Хасково и Шумен – тази година например в 15 от тях кокичето ще остане непокътнато. Единственото място, където е разрешено събирането на до 1800 кг листно-стъблена маса за 2018 г., е несебърското село Кошарица.

Начинът на събиране на блатно кокиче също е строго регламентиран – то може да бъде събирано от около 70% от площта на находището, останалата част трябва да остане незасегната, за да се подсигури оцеляването на популацията на вида на това място и занапред. От едно и също място може да се бере през една година, а при условия на продължителна суша дори и по-рядко. Растението трябва да бъде изрязвано на височина до 5-7 см над земята. Кокичето, което се среща по поречието на Дунав пък, не съдържа ценния алкалоид.

Незаконният добив и търговията с блатно кокиче се наказва с до 5 000 лева за физически лица и до 10 000 за юридически. Контролът по опазването му се извършва от инспектори на РИОСВ.

Оставете коментар

avatar