Начало Новини от Царево и региона Кандидати се явиха само за 3 от 12 плажа в област Бургас

Кандидати се явиха само за 3 от 12 плажа в област Бургас

65
0
Кандидати се явиха само за 3 от 12 плажа в област Бургас
Морски плаж „Устие на река Велека“ бе даден на „Синсофт“ ЕООД,
при предложена сума от 11 641, 20 лева.

Дванадесет плажа в област Бургас бяха обявени за отдаване под наем тази година. Търговете за тях се проведоха днес (30.03.2012 г.) като кандидати се явиха само за три плажни ивици.

Тръжните процедури стартираха в 9:00 часа с морски плаж “ Къмпинг Делфин“, намиращ се в община Царево и обявен с начална годишна наемна цена от 13 041 лв. Желаеща да стопанисва плажа бе само една фирма – „Ринг II“ ЕООД гр. Пловдив. Без проблеми в документацията и с предложена цена от 17 400 лева фирмата бе обявена за спечелила търга.

Значително по-голям бе интересът към морски плаж „Бургас-централен“ с първоначална тръжна цена от 127 031 лева. Днес на търга се явиха три фирми – „Бургас бийч“ ЕООД, ЕТ „Димитър Чиповски“ и „Булгариен Директ Райзен“ ЕООД.
След обстойно разглеждане на документацията в запечатаните пликове, комисията допусна до втори етап на търга, а именно отваряне на ценовите предложения и трите фирми. В присъствието на представители на фирмите и медии стана ясно, че най-висока цена от 217 000 лева е предложила „Булгариен Директ Райзен“ ЕООД, която бе класирана на първо място. Втората по-големина сума е 130 000 лева и бе дадена от ЕТ „Димитър Чиповски“.

Последният търг бе за морски плаж „Устие на река Велека“ с начална тръжна цена от 11 499 лева. Един единствен бе кандидатът за него. След одобряване на подадената документация и предложена сума от 11 641, 20 лева, класирана бе „Синсофт“ ЕООД.

Процедурата по финализиране и сключване на договори със спечелилите фирми ще бъде факт след изтичането на четиринадесет дневния срок, предвиден в закона за обжалване и възражения пред Бургаски административен съд.

Оставете коментар

avatar