Млади фиданки от тис бяха засадени в Природен парк Странджа
Поради прекомерно изсичане в миналото и промяна на горските местообитанията, в природен парк Странджа бяха оцелели едва четири индивида от тис.

През последната седмица на ноември 2013 г. повече от сто млади фиданки от един от най-редките вечнозелени реликтни дървесно-храстови видове тис бяха засадени в Природен парк Странджа с цел подсилване на популацията на растението и осигуряване на размножаването на този рядък вид, типичен за планината.

Възстановяването на тиса в естествена среда се прави за първи път в Странджа. Младите фиданки пристигнаха в природния парк след като почти две години бяха отглеждани в разсадник. Залесяването с тисове е част от дейността за възстановяване на редки видове по проекта на WWF България „Възстановяване на гори в 10 природни парка“ (LIFE08 NAT/BG/000281). Експерти от природния парк засадиха фиданките в подходящи местообитания в местност Синият вир (землището на Синеморец), ЗМ Марина река (землището на село Българи), местност Сливката (землището на село Българи) и в местност Мързевски дол (землището на село Кондолово). Още двайсет млади тиса бяха депозирани за попълване на бройките в Специализирания разсадник на ДПП Странджа в местност Качул.

Тисът (Taxus baccata L.) е защитен вид от Закона за Биологичното разнообразие и е оценен като застрашен вид в Червената книга на България. Среща се в ограничени популации – от единични индивиди до малобройни групи в няколко планини в страната: Предбалкан, Стара планина, Витоша, Славянка, Пирин, Рила, Родопи, а находищата в природен парк Странджа са с най-ниската надморска височина. Тисът е наричан и “отровачка“, защото клонките и иглиците му са отровни. Единствено зрелите плодове са подходящи за храна на птиците, които по този начин разнасят семената на растението.

До започването на проекта „Възстановяване на гори в 10 природни парка“, поради прекомерно изсичане в миналото и промяна на горските местообитанията, в българската част на Странджа планина бяха оцелели едва четири индивида от тис.

През пролетта предстои допълнително засаждане на фиданки от тис и проследяване успеха на прихващане на вече посадените дървета.

Оставете коментар

avatar