Община Царево с по-голям бюджет за 2013 г.
Бюджета на Община Царево за 2013г. ще бъде завишен с 10% и ще достигне сумата от 13,5 млн. лв.

Бюджета на Община Царево за 2013г. ще бъде завишен с 10% и ще достигне сумата от 13,5 млн. лв. Увеличението ще бъде отнесено изцяло в строителната програма на общината, а именно за подобряване на инфраструктурата по населените места. Обсъждането на бюджета по населени места вече приключи и предстои внасянето му за разглеждане в Общински Съвет.

Срещите с граждани бяха проведени във всички тринадесет населени места, като на тях кмета на съответното населено място даде отчет за изпълнените дейности за 2012г. и предложения си за капиталови разходи, които да бъдат предвидени за изпълнение през 2013г. Гражданите бяха информирани и за изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Царево за 2012г.

По време на срещите всеки имаше възможност да дават мнения за проблеми от всякакво естество, касаещи отделните населени места. Освен разискването на новият бюджет, жителите изказаха и своето задоволство от свършеното през изминалата година. Бяха обсъдени и възможностите за финансиране по оперативни програми в отделните населени места.

Оставете коментар

avatar