Откриха рехабилитирания път от село Кости до село Българи

Дейностите, които се извършиха по проекта, включват изпълнението на земни, асфалтови и пътни работи – ремонт на настилката и пътното тяло, полагане на материал за банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, хоризонтална и вертикална маркировка и монтаж на еластични огради. Дължината на рехабилитираната пътна настилка е 8 200 м. и е във вид, който отговаря на съвременните изисквания за пътна инфраструктура – осигурени са условия за нормална експлоатация, безопасност и комфорт на движението.

Старият път от село Кости до село Българи е построен през далечната 1957 година и от тогава пълен ремонт не е правен. Неговата реконструкция е част от цялостната инвестиционна програма на Община Царево за ремонт и подобряване на състоянието на общинските пътища, в която особено внимание е отделено на рехабилитацията на пътната мрежа, свързваща по-отдалечените и изостанали малки населени места в границите на общината, заяви кметът на Община Царево.

Оставете коментар

avatar