Започна цялостен ремонта на кея в Ахтопол

Пристанищният мостик в Ахтопол представлява съоръжение от стоманобетонна плоча върху стоманена конструкция, изпълнена от стоманени пилоти и греди. В момента стоманобетонната плоча е обрушена. На много места видимият, горен слой на бетона е компрометиран в следствие на агресивната морска среда. Носещите елементи на парапета на мостика са корозирали и представляват опасност за падане при облягане. Съоръжението е изключително неудобно при акостиране на рибарските лодки, като провокира рибарите да използват стълби и въжета, за да се покачат от нивото на лодките до това на мостика. Още по-затруднено и опасно е разтоварването на улова, което се случва през парапета.

Затова проектните строителни дейности предвиждат цялостен ремонт на конструкцията на кея в Ахтопол. За да се подобри визията му се предвижда монтаж на контурни, предварително изработени стоманобетонни “Г“ елементи и изпълнение на нова настилка от монолитен, релефен бетон за връзка между тях и за възстановяване на нормалната пешеходна повърхност. За улеснение на акостирането на лодките и за по-лесното разтоварване на риболовния улов, се предвижда изграждане на две пътеки по цялата дължина на кея. Тези пътеки ще бъдат изработени от стоманени профили и стоманени метални решетки, незадържащи вода и представляващи удачно и просто решение срещу хлъзгане в мокро време. Пътеките ще се монтират на ниво 70-80 см над морското ниво, за да улеснят манипулирането с товарите, както и за подпомагане на слизането и качването от и на лодките.

По цялата дължина и от двете страни на кея в Ахтопол, ще бъдат изпълнени ВиК и ЕЛ инсталации и ще се монтират колонки захранени с вода, ток и измервателна апаратура, които ще позволят бъдещо посрещане и обслужване и на яхти. За круизните корабчета и лодки е предвидено да се запази съществуващото слизане и да се оформи още едно ново, със стълби до нивото на контурните пътеки.

Предвиден е монтаж на осветление от скрити диодни ленти. За удобство на туристите, в широката част на мостика ще се монтират пейки и кошчета за боклук, а в началото му и при контакта с крайбрежната улица ще се поставят стойки за велосипеди. Проектът е на арх. Теодор Тодоров от ZOOM Студио.

Проектът „Реконструкция и модернизация на пристанище гр. Ахтопол” се реализира по Мярка 2.3 от Стратегията за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево”.

Оставете коментар

avatar