Откриха порта като тези в Преслав, Плиска и Дръстър при разкопки в Ахтопол

Приключиха разкопките на антична и средновековна крепост Агатополис – 2014г. Археологическото проучване се ръководи от д-р Андрей Аладжов – НАИМ – БАН и беше финансирано изцяло от Община Царево. Работата на специалистите беше съсредоточена в двора на т.н. Гръцко училище и продължи един месец. Резултатите изненадаха и самите проучватели. На площ от 330 м2 те разкриха участък от крепостната стена с дължина 32 м, две външни и две вътрешни кули и най-неочаквано – прохода на една от портите на античния град. Наблюденията по време на разкопките и документирането на строежите им позволиха да възстановят цялостния облик на архитектурния ансамбъл.

През късноантичната епоха е бил издигнат първоначалният проход на северната порта с две правоъгълни кули , а през средновековието са достроени две вътрешни кули, като по този начин е бил оформен окончателният й вид.

Откриха порта като тези в Преслав, Плиска и Дръстър при разкопки в Ахтопол

Изследователите са категорични, че най-близките аналогии на така изградената порта на Ахтопол се откриват в ранносредновековните български градове Плиска, Преслав и Дръстър, което е свидетелство за голямото значение на Ахтопол в очите на владетелите на Първото българско царство.

Откритата керамика е от късножелязната епоха до съвремието, а монетите учудват със своето разнообразие по номинали и периодика. Явно мястото е било интензивно обитавано през един дълъг период от време и е претърпяло множество катаклизми от различен тип. Находките ще постъпят във фонда на Исторически музей – Царево и ще бъдат експонирани в бъдещия музей на гр. Ахтопол. С финансирането на редовни проучвания в района местната власт работи за изграждането на цялостна стратегия за развитието на археологически резерват Агатополис.

Оставете коментар

avatar