С евросредства ще преобразяват природен парк Странджа

На работна среща с директора на Природен парк „Странджа“ инж.Стефан Златаров и представители на парка, кметът на Община Царево инж.Георги Лапчев, кметовете на населените места от общината и представители на общинска администрация обсъдиха бъдещи конкретни действия по проекта и ползите от него на територията на Община Царево. Проектът „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ е на стойност 7 821 000 лева и трябва да завърши в срок от 30 месеца. Сред предвидените дейности са подобрение, запазване и възстановяване естествената околна среда и развитие на инфраструктурата и природосъобразния туризъм.

Основният акцент на проекта за Община Царево е основен ремонт и оборудване на сградата на старото кметство в центъра на гр.Ахтопол и превръщането й в Информационно посетителски център „Приморска Странджа“. На територията на общината се предвижда създаването на пет туристически маршрута от брега на морето към планината – в землището на Резово, Варвара и Ахтопол. Изграждането на веломаршрути, три дървени наблюдателни кули за птици при ЗМ Устие на р.Велека и ЗМ Силистар, ремонтирането на парковата инфраструктура – 40 броя дървени маси с пейки, три оборудвани къта за отдих, ремонт и възстановяване на 15 чешми, проектиране, изработване и монтиране на входни табла за парка, проектиране и монтиране на рекламни пана и изготвянето на аудио-пътеводители на български и английски за 5 маршрута предвижда още проектът.

Ще бъдат извършени ремонти на съществуваща туристическа инфраструктура – 8 масивни заслони от камък и дърво, 10 дървени заслони, 4 огнища, 25 дървени маси и пейки и 10 информационни табели.

Предвижда се и проектиране и създаване на пет тематични маршрута – прилепи, птици, хищници, реки и билки. Ще бъдат обезопасени проблемни точки от електропреносната мрежа за опазване популациите на дневни грабливи и щъркелоподобни птици и определяне и намаляване на конфликтните точки от прелетния път Виа Понтика на територията на Парка. Чрез проекта ще се осъществят мерки по опазване и възстановяване на местообитания и видове; подобряване на посетителската инфраструктура; образователни програми и интерпретация на природно и културно наследство и подобряване на и оптимизиране на управлението на защитената територия.

Оставете коментар

avatar