Резерват Силкосия

Експертите от дирекцията на Природен парк Странджа са си поставили за цел да изготвят интерактивна карта на всички туристически обекти на територията на парка, съобщиха от там.

Картата ще съдържа систематизирана информация за туристическите маршрути, заслони, параклиси, чешми, вековни дървета и други атрактивни обекти. Целта на начинанието е да се улеснят туристите, решили да посетят най-голямата защитена територия в страната.

Картата ще бъде публикувана на интернет страницата на Парк Странджа – www.strandja.bg, която предстои да бъде изцяло обновена през следващите три месеца. Поради големия брой туристически обекти, разпръснати по цялата територия на Странджа, за събирането на информацията експертите от парковата дирекция ще разчитат на помощта на местните жители, служителите в горските стопанства, както и на самите туристи. Всеки, който желае да помогне, може да изпрати снимки, кратко описание, местоположение и по възможност GPS координати на интересни туристически обекти.

Събраната информация ще спомогне да се актуализира базата данни за наличната туристическа инфраструктура на територията на Природен парк Странджа, да се удостовери нейното техническо състояние и да се търсят възможности за обновяване и поддръжка. Актуализирането и допълването на регистъра с вековни дървета ще бъде стъпка за тяхното по-ефективно съхраняване и опазване.

Оставете коментар

avatar