Със заповед на Гребенаров проверяват речните русла

Областният управител Константин Гребенаров назначи междуведомствена комисия, която да провери състоянието на речните русла извън населените места. Обект на проверките са потенциално опасни речни участъци, които могат да причинят заливане при високи води и да нанесат щети върху инфраструктурата. Експерти от Областна администрация Бургас, Басейнова дирекция – Варна, Пожарна безопасност и защита на населението, както и представители на съответната община, на територията на която се извършва проверката, набелязват конкретни мерки за възстановяване проводимостта на речните корита с нарушена такава.

Проверки на реките се правят всяка година по два пъти, като през настоящата 2012 започнаха по-рано. Това наложиха влошените метеорологични условия и опасността от наводнения, каквито имаше в редица области на страната. Друга причина е, че преди да влязат в сила промените в Закона за водите, задача на кметовете на общини бе да изпращат искания до Междуведомствената комисия по бедствия и аварии за отпускане на средства за почистване на речните русла. Сега това задължение е делегирано на областните управители. Според новите изменения, от тях се очаква изготвяне на план – програма, включваща проблемните речни участъци на територията на областта и разчети за необходимите средства за почистването им.

Освен указания за работа на комисията, заповедта на областния управител изрично поставя и отговорности на кметовете на общините, сред които: задължения за постоянно наблюдение водните нива на язовирите, оповестяване на населението и евакуацията му при непосредствена опасност от наводнение, осигуряване на проводимостта на реките, минаващи през територията на населени места.
Експлоатационните дружества „Напоителни системи” ЕАД – клон Черно море и „ВиК” – Бургас ЕАД, както и ползвателите и собствениците на водостопански системи и водни обекти също имат ангажимент за денонощното наблюдение, контрол и спазване на превантивни мерки с оглед недопускане на бедствия и аварии.

„Лично съм се ангажирам с контрола върху изпълнението на заповедта, която издадох, защото гарантирането на сигурността и спокойствието на жителите на област Бургас е най-важната и приоритетна задача в дейността на администрацията”, коментира Константин Гребенаров.

Във връзка с това областният управител присъства на място при проверката на река „Младежка” в община Малко Търново, както и при инспектирането на потенциално опасен участък от река „Велека” в близост до село Кости, община Царево. Проверките на комисията продължават през цялата седмица, като резултатите от тях ще бъдат обявени след приключването им.

Оставете коментар

avatar