Близо 60 лица, жители на община Царево, продължават да използват услугите Социален асистент и Домашен помощник

Близо 60 лица, жители на община Царево, продължават да използват услугите Социален асистент и Домашен помощник. Възможността да се включат е предоставена чрез реализацията на проект „Социални услуги – алтернатива за по-добър живот и устойчива заетост в община Царево”, договор № BG051PO001-5.2.07-0048-C-0001.

Целта на проекта е предоставяне на грижа в условията на домашна среда. Наетите социални асистенти и домашни помощници подпомагат потребителите при осъществяването на социални контакти, при поддържане на хигиена в жилището, при пазаруване, приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Източноевропейска асоциация по балнеология СПА и уелнес туризъм” в партньорство със Сдружение „Устойчиво развитие на селските райони”, които продължават да работят за едно по-добро бъдеще за някои от най-уязвимите групи на територията на общината и се стремят да внесат повече радост в живота им.

Оставете коментар

avatar