Стартита проектът за реконструкция на пътя към лодкостоянките в Синеморец

Кметът на Община Царево направи днес символична първа копка на проект „Път до лодкостоянка с.Синеморец” по Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“. Проектът е по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“ и е на стойност 246 446.69 лв. Финансира се на 100% от Стратегията.

На събитието присъстваха още секеретарят на Община Царево Мария Конярова, кметът на Ахтопол Атанас Желязков, кметският наместник на Синеморец Костадин Диков, изпълнителният директор на фирмата изпълнител – „Трейс – Бургас” ЕАД инж.Румен Запрянов, общински съветници, служители и жители.

С безвъзмездната финансова помощ по този проект ще се извърши реконструкция на улица „Преображение“ в с. Синеморец, която представлява и единствен път до лодкостоянката в населеното място. С реализацията на проекта се очаква да се подобри крайбрежната инфраструктура в района, както и да се подобри безопасността и условията, при които рибарите достигат до пристана и извършват своята дейност. Основната цел на проекта е създаване на стабилна основа за устойчиво развитие и подобряване качеството на живот на рибарската общност в с.Синеморец.

Сред основните дейности по проекта са изграждане на улична и тротоарна настилка, улично осветление и др.

Оставете коментар

avatar