Община Царево обяви обществената поръчка за изработване на идеен проект за реконструкция и разширение на пречиствателната станция в Лозенец.

Близо 750 000 лева са отпуснати на Община Царево за изграждането на задържателен резервоар за отпадни води към пречиствателната станция в Лозенец. Това съобщи днес на пресконференция министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. С тази инвестиция на практика ще се подпомогне общината в усилията ѝ да осигури безпроблемна експлоатация и недопускане на замърсяване на черноморското крайбрежие.

Знаете за проблема, който възникна през миналия летен сезон във връзка със замърсяване водите на Черно море в района на Лозенец. Държавата е отпуснала 746 000 лева с решение на управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). С тях ще се подпомогне Община Царево да реализира проекта за изграждането на задържателен резервоар за отпадъчни води в района на Лозенец на входа на пречиствателната станция, обясни Ивелина Василева.

Целта на тази инвестиция е да поеме водите, които се генерират през летния сезон и които затрудняват експлоатацията, да ги задържи през най-интензивните периоди от денонощието, след което да преминат преработка през пречиствателната станция.

Надявам се, че Общината ще реализира проекта в срок и ще имаме добър летен сезон, спокойствие за туристите, както и за самите жители на Лозенец, допълни министър Василева.

Наистина проблемът „Лозенец“, както съм го нарекъл, вече вижда своята добра развръзка. През първите шест месеца имахме ползотворен диалог с министър Василева и господин Тенев (директорът на ВиК – Бургас), който позволи да локализираме проблема и да го облечен в правилните цифри, за да може проектът да бъде добре написан и да върви в посока изпълнение. Лозенец тази година ще има своите чисти води, коментира от своя страна кметът на Царево Георги Лапчев.

По неговите думи, задържателният резервоар ще успее да съхранява всички отпадни води, с които пречиствателната станция не може да се справи, ще успява да ги пречисти в т. нар. „мъртъв период“ – от 1:00 часа през нощта до 07:00 часа сутринта. Тогава оттокът на Лозенец е най-слаб и водите от задържателния резервоар няма да се изливат както до момента чрез байпас в морето, а сега ще останат във въпросния резервоар. Очаква се до началото на туристическия сезон проектът да бъде вече реализиран.

Оставете коментар

avatar