Начало Събития в Царево и региона Фестивал на творческите занаяти и изкуства 2017
 • Това събитие е минало.

Фестивал на творческите занаяти и изкуства 2017

116
0
Фестивал на творческите занаяти и изкуства

Детайли

Начало:
27 юли 2017
Край:
30 юли 2017

Място

СОУ „Н.Й.Вапцаров“
ул. Хан Аспарух 38
Царево,8260България

Организатор

Община Царево
Телефон:
0590 55050
Уебсайт:
http://tzarevo.net

От 27.07.2017 до 30.07.2017 г. пред СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Царево, Община Царево организира Фестивал на творческите занаяти и изкуства.

Участниците, които имат желание да се включат във второто издание на фестивала и да заемат свой щанд, моля да се запознаят с Регламента за участие. Творческата атмосфера е гарантирана, тя ще бъде подсилена от музикални и артистични изпълнения, очакват Ви приятни юлски дни в слънчево Царево!

Регламент за участие:

I. ВРЕМЕТРАЕНЕ – от 27.07.17 г. до 30.07.2017 г. вкл.

II. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ВИЗИЯ

Фестивалът се организира на ул. „Хан Аспарух“ – пред СУ „Никола Й. Вапцаров“ или сградата на Общината. Дейностите по време на фестивала се осъществяват максимум върху 15 шатри с квадратура от 9 кв. м. всяка, общо 135 кв. м. за търговия, с ръчно изработени сувенири, бижута, глинени съдове и др.

Една шатра може да се ползва самостоятелно или по двама участника в шатра.

III. ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА ФЕСТИВАЛА

Дейност 1. Организиране на изложения на художествените, приложни занаяти и изкуства. Могат да участват във фестивала художници, приложници, майстори, занаятчии и фирми, представящи собствено производство на стоки с подаръчен характер, сувенири, играчки, украса и т.н.

Дейност 2. Търговия с ръчно изработени стоки – сувенири, играчки, картини, бижута и т.н. Дейност 2 ще се осъществява успоредно с дейност 1.

Дейност 3. Работилнички за ръчно изработване на сувенири, бижута, играчки и т.н. Участниците от дейност 1 могат да направят импровизирани работилнички за гостите на фестивала, чрез които да имат възможност да покажат своето изкуство. Гостите, които желаят да опитат със собствените си ръце да пресъздадат представеното им изкуство, занаят.

Дейност 4. Музикална и шоу програма. В рамките на фестивала, всяка вечер ще се изнасят импровизирани концерти и шоу програма от музиканти и артисти, които желаят да покажат своя талант.

IV. РЕД ЗА УЧАСТИЕ И ЗАЕМАНЕ НА МЕСТАТА

 1. За участие във фестивала се подава заявление по образец /приложение 1/ във фронт-офиса на Община Царево. Със заявлението участниците декларират и съгласие с условията и регламента на фестивала. Към заявлението се прилагат и документи, удостоверяващи правото им на участие /регистрация по закона за занаятите, майсторско свидетелство, регистрация за занаятчийско предприятие, документи за членство в Регионална занаятчийска камара и т.н./ – копие.
 2. Не се допускат до участие лица, предоставените документи, на които не отговарят на изискванията или стоковия асортимент не съответства на дейностите в раздел III.
 3. Комисия, сформирана със заповед на Кмета на Община Царево, ще определи, допуснатите участници във фестивала. Това се налага, тъй като местата са ограничени и за да се избегне насищането с представянето на едни и същи приложни занаяти и изкуства.
 4. На допуснатите участници ще се издаде разрешение за участие и ще бъдат уведомени.
 5. При получаване на разрешение всеки участник заплаща такса за ползване на място в размер, както следва: за цяла шатра с размери 3х3м /9 кв. м./ – 20 лв. на ден, за част от шатра с размер 1,5х3 м /4,5 кв. м./ – 10 лв. на ден.
 6. За участници в дейност 4 от раздел III – няма такса за участие. Те подават само заявление.
 7. Неявяването и незаемането на местата до 14:00 часа на първия ден от фестивала се счита за отказ, съответно местата се предоставят на следващите, подали заявление и одобрени от Комисията, а при липса на такива – на нови желаещи.

Свали заявление

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. За нормалното протичане на фестивалът общинска администрация Царево осигурява: ел. захранване на всяка шатра, както и осветление за осъществяване на дейност 4.
 2. Ще бъдат монтирани 3 броя къщички (бунгала), в които участниците да съхраняват стоката си по време на фестивала.
 3. Монтиране на екотоалетни за участниците, тъй като фестивала се организира на открито.

VI. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Да стопанисват грижовно предоставените им съоръжения, да спазват противопожарните изисквания, да поддържат необходимата хигиена.
 2. Всички техни идеи за провеждане на демонстрации, рекламни или културни изяви да се съгласуват с организатора на фестивала – Община Царево.

Телефон за контакти: 0590/5 50 30; 0590/ 5 50 29

Оставете коментар

avatar