Природната забележителност Странджански дъб – местност Свети Илия е разположена е на около 2 км западно от село Костѝ.

До скоро местността имаше статут на защитена, с категорията природна забележителност. Обявена е за такава през 1974 г., с цел опазване на находище на странджански дъб-лъжник. Понастоящем не фигурира в Регистъра на защитените територии в България с някакъв собствен статут. Част е от природен парк „Странджа” и от защитена зона „Странджа” по Директивата за птиците от Европейската мрежа Натура 2000.

Местност Свети Илия представлява група от 14 величествени вековни странджански дъба (лъжници), намиращи се в култовата кория. Сред тях е сгушен малкият параклис с аязма „Свети Илия”. До тях има изграден заслон за пикник.

До местността се стига пеша от село Костѝ за около 30 мин. Върви се по черен път, а посоката е запад в близост до река Велека. До местността може да се стигне и по приятен пешеходен маршрут, тръгващ от село Българи, минаващ през Гóсподьовата диря.

Оставете коментар

avatar