Къмпинг Зона Кракен

Работната група за разработване правила за къмпингуването в Република България е предложила дефиниция на понятието „къмпинг туризъм“. Предвижда се този вид туризъм да се практикува на места, специално пригодени за това, съобщиха от Министерството на туризма.

Допуска се обособяването на места за практикуване на къмпинг туризъм в урбанизирани, горски и земеделски територии само с предварително изрично съгласие на собственика на имота, при спазване на всички останали изисквания за практикуването му. Обособените места ще бъдат вписвани в регистър, който ще бъде част от Националния туристически регистър.

Предвижда се задължение за кметовете на общини да представят на министъра на туризма ежегодно и текущо информация за обособените места за къмпинг туризъм на територията на общината.

Изрично се забранява практикуването на къмпинг туризъм в радиус от 300 метра от категоризираните къмпинги, за да се насърчи устойчивото развитие на този вид туризъм. Предвижда се всички правила и регламенти свързани с тази дейност да бъдат детайлизирани в отделна наредба към закона.

Проектът на изменение и допълнение на Закона затуризма е публикуван за обществено обсъждане.

Оставете коментар

avatar