Холандска експедиция ще проучва българската акватория на Черно море

Правителството разреши пребиваването на научно-изследователския кораб „Pelagia”, плаващ под знамето на Кралство Нидерландия, в българската акватория на Черно море.

Експедицията ще се извърши в периода от 27 март до 5 април 2017 г.

Изследвания ще се извършват по две взаимосвързани научни програми, разработвани от холандски институти. Първата се фокусира върху изследване на климатичните промени в района на Черно море през последните 20 000 години, които ще послужат за подобряване на моделите на съвременните изменения на климата.

Втората програма има за цел изследване на микробиологичните съобщества и техните трансформации, породени от климатичните промени. Дейностите по реализацията на разработваните програми се финансират изцяло от Netherlands Organisation for Scientific Research.

Оставете коментар

avatar