Ще въвеждат правила при улова на бяла мида

В най-кратък срок трябва да бъдат определени зони за улов на бяла мида на база на наличните данни на научните институти и на МОСВ, заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. Иван Палигоров на заседанието на Консултативния съвет по рибарство.

Една от мерките за справяне с проблемите при добива на бялата мида в Черно море е да се забрани уловът по време на размножителния период.

На заседанието бяха набелязани и дългосрочни решения, които изискват намиране на подходящо финансиране за извършване на актуални научни изследвания на биомасата и разпределението ѝ в българската акватория на Черно море. Министерство на земеделието и храните пое ангажимента и да изготви дългосрочна визия и стратегия за развитие на държавното предприятие „Рибни ресурси”.

На следващо заседание научните институти ще представят обобщение на налични данни за оценка на състоянието на запаса от калкан в акваторията на Черно море. Ще бъде поканен и съветникът с ресор „Рибарство” в Постоянното представителство на България в ЕС по позицията на България за квотното разпределение.

МОСВ и научните институти ще организират среща със заинтересовани страни във връзка с опазването на популацията на китоподобните в Черно море. Ще продължи започната дискусия между МЗХ, МОСВ и Басейновите дирекции за прилагането на законовата база, регулираща аквакултурната дейност.

Ще се създаде междуведомствена работна група с участието на бранша, която ще внесе предложения за промяна на нормативната уредба по регистрацията на животновъдните обекти и за определянето на технологичната схема за производство на аквакултура.

Оставете коментар

avatar