Специален софтуер ще пази орхидеите в Странджа

Сдружение за опазване Една Природа – България и Горско стопанство Демиркьой – Турция изпълняват заедно проект „ORCHIS – изследване, опазване и местообитания на орхидеите в Странджа“.

Инициативата е финансирана по Програма на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на стойност 109 456.21 евро.

Основната цел на проекта е да се подобрят и разширят начините за опазване на природата. Предвижда се разработването и осъществяването на съвместни дейности по опазване на орхидеите в защитената територия на Странджа. Това ще става с помощта на иновативна концепция – използване на специализиран софтуер, който ще помага при определянето на видовете орхидеи и на техните местообитания, както и ранно предупреждаване за настъпващи заплахи.

Поради своите биологични и екологични особености, орхидеите са подходящи да се използват като индикаторни видове за състоянието на местообитанията, в които се срещат. Трудностите при разпознаването им на терен обаче ги изключват от повечето мониторингови програми и методики. Поради тази причина орхидеите често остават непроучени и незащитени, подчертава д-р Светла Далакчиева – координатор в проекта.

Партньорите са убедени, че използването на иновативни технологии ще даде възможност на служителите, работещи в различни институции (горски стопанства, паркова дирекция, университети, научни институции) да извършват мониторинг на орхидеите и техните местообитания на терен, в планина, която е слабо населена, с пресечен релеф и с непълно Интернет покритие.

Оставете коментар

avatar