Информация за община Царево
Община Царево се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Общината има 13 населени места с общо население 9 291 жители.

Община Царево започва кампания за заплащане на данъчни задължения от 15 януари 2018-та година. За да стимулира редовните данъкоплатци общината е подготвила подаръци.

Заплатилите всички свои данъчни задължения за 2018 година в срок до 30 април ще могат да се възползват от пет-процентна отстъпка. За да получат такава обаче, трябва да бъдат погасени данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данъкът върху превозните средства и останалите данъци и такси. Другото условие е да бъдат погасени всички данъчни начисления за предходни периоди.

За улеснение на длъжниците община Царево предоставя различни възможности за заплащане – в брой на касите на дирекция „Местни данъци и такси”, фронт офис – Царево, кметство Ахтопол, кметство Лозенец, а за останалите населени места – по график; чрез ПОС терминал в дирекция „Местни данъци и такси”; по банков път; чрез пощенски запис; онлайн през официалната страница на община Царево по код на плащанията.

Данъчните постъпления на общината за 2017 година са в размер на 4 270 000 лв., и представляват 37,75 % от собствените приходи на общината. От тях в най-голям размер са данъците върху недвижимо имущество – 2 100 000 лв., следвани от данък при придобиване на имущество по дарения и безвъзмезден начин – 1 200 000 лв., туристически данък – 420 000 лв., данък върху превозните средства – 400 000 лв. и годишен патентен данък – 150 000 лв. Собствените приходи представляват най-голямото перо от приходите на общината.

Оставете коментар

avatar