Плажът в Ахтопол е в списъка с плажове, за които правителството обяви процедура за предоставяне на нови концесии. Новият концесионер ще може да стопанисва плажа за срок от десет години.

Обявеният от правителството минимален размер на сумата на концесията за плаж „Ахтопол север – източна зона“ е 30 775 лв. без ДДС и е съобразен с „Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове”, утвърдена от Министерски съвет. Площта на плажната ивица е 105 185 кв.м., като тя се простира между града и къмпинг Делфин.

Правителството възнамерява да осигури правилното стопанисване, обезопасяване и поддръжка на плажа, както и предоставянето на услуги от обществен интерес. Концесионерът ще бъде определен в конкурс, организиран от Министъра на туризма и проведен от специална комисия. Процедурата по концесията ще бъде съгласувана с реда, определен по Закона устройството на Черноморското крайбрежие.

През 2015 г. плажът в Ахтопол бе определен като неправилно стопанисван поради сблъсъци между служители на сегашния концесионер и туристи, след което бе многократно проверяван и се стигна до търг за нов наемател. Намиращите се на крайбрежната ивица пет заведения пък бяха обявени за незаконни и беше издадена заповед за събарянето им.

Оставете коментар

avatar