Училището в Царево ще се ремонтира за почти 2 милиона лева със средства от ЕС

Проектът за ремонт и реновиране на училището в Царево получи зелена светлина. Средствата ще бъдат осигурени от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Договорът за отпускане на помощта бе подписан на 27 април от кмета на община Царево Георги Лапчев. Той е на стойност 1 810 938.78 лв., а срокът за изпълнението му е 36 месеца. Одобрените ремонтни дейности ще бъдат финансирани изцяло от Държавен фонд „Земеделие” и са по два заявени от общината проекта – „Подобряване на образователната инфраструктура в СОУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – начален курс“ и „Подобряване на образователната инфраструктура в СОУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – основна сграда и физкултурен салон“.

Предвиждат се средства за подобрението на енергийната ефективност на сградите на двете училища в Царево чрез поставяне на топлоизолация по фасадите и подмяна на старите котелни дизелови агрегати за отопление. Новите ще бъдат по-модерни, ще работят на биомаса и ще са снабдени със система за автоматично управление на топлоподаването. Нова отоплителна инсталация ще бъде изградена и във физкултурния салон на училището в Царево, както и в прилежащите му помещения. Енергийната ефективност там ще бъде подобрена и чрез ремонт на покрива, където отново ще бъде положена топлоизолация, за да се осигури комфорта на децата по време на тренировки дори и през зимата. В сградата на началното училище топлоподаването също ще бъде подобрено чрез поставянето на топлоизолация по топлопроводите, а по част от сградата ще бъде изграден дренаж и ще бъде поставена хидроизолация.

Проектите няма да се изчерпат само с подобряване на енергийната ефективност. Предвидени са също средства за озеленяване и облагородяване на прилежащите към двете училища терени. Ще бъдат подменени тротоарните настилки, осветлението, оградите, спортните площадки и трибуните за сядане. Съществуващата фитнес площадка в двора на основното училище в Царево ще бъде изцяло подновена – старите гимнастически уреди ще бъдат премахнати, а безопасността ще бъде осигурена от ударопоглъщаща настилка. Замислено е да бъдат изградени и специални кътове за отдих в дворовете на двете училища.

Оставете коментар

avatar