Държавното горско стопанство в Царево стана на един век
Стогодишната история на Държавното горско стопанство в Царево е показана в 20 пана - текстове, архивни и съвременни снимки и др.

Проявата ще бъде почетена с изложбата „100 години ДГС – Царево“, която ще бъде открита на 15 ноември т.г. в читалище „Георги Кондолов – 1914“. Стогодишната история на Държавното горско стопанство в Царево е показана в 20 пана – текстове, архивни и съвременни снимки, факсимилета на документи и карти. По-голямата част от представената информация се прави обществено достояние за първи път, информират организаторите. Изложбата е дело на колектив от научни работници от Музея на Лесотехническия университет – София, Катедрата по етнология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и изследователския център ЕКОПАН.

Ръководството на Държавното горско стопанство в Царево постави почти неизпълнимо условия за нейното осъществяване – да се открие кой е първия лесничей на службата по горите в Странджа. Три месеца бяха необходими за издирването в архивите на лесовъда Георги Кънчев, заел длъжността през месец октомври 1913 год.

В чест на своя юбилей горското стопанство в Царево успя да издири своите 25 ръководители, заемали поста в последните 100 години.

За тържествата в Царево от Истанбул ще отпътува делегация ръководена от инж. Зекерия Мере – директор на Регионалното управление на горите в Европейската част на Турция. Той е придружен от инж. Нюфер Явуз – директор на Горското стопанство в Лозенград, което си поделя грижата за странджанските гори с българските лесовъди в Царево и Малко Търново.

Оставете коментар

avatar