Град Ахтопол вече има герб
В заданието за изработване на герба бяха включени като задължителни емблематичните за град Ахтопол море, фар, кукумявката и богинята Агата.

Тридесет и първото заседание на Общински съвет Царево продължи и днес в салона на НЧ „Христо Ботев” гр. Ахтопол, където се разгледа докладна записка от кмета на града инж. Атанас Желязков, относно одобряване на символ – Герб на гр. Ахтопол.

Към настоящият момент гр.Ахтопол няма герб, който да символизира териториалната му идентичност. Липсата на такъв важен символ породи необходимостта от провеждането на конкурс за изработването му. По инициатива на кметството такъв конкурс се проведе със съдействието на ректора на Националната Художествена Академия проф. Светослав Кокалов. В заданието за изработване на герба бяха включени като задължителни емблематичните за гр. Ахтопол море, фар, кукумявката и богинята Агата. – заяви от трибуната кметът на града инж. Атанас Желязков.

Преподавателите от НХА заедно с местна комисия са отсяли предложенията на студентите и от близо двадесет проекта на финала за обществено обсъждане са представени четири варианта.

Одобреният днес герб е дело на студентката Мария Цакова и представлява щит разделен на три части с корона изобразяваща крепостна стена, а отдолу е поставен девиза – „Град на любовта“.

Докладната бе подкрепена от групата на ГЕРБ и ДСБ с 9 гласа „За”, а 3-ма съветници от групата на БСП гласуваха с „Въздържал се”.

Искам да благодаря на общинските съветници, че подкрепиха докладната. Честитя на всички граждани новия символ на града. Гербът е традиция, разказваща една стара история в модерен стил. – заяви кметът Желязков след като докладната бе приета.

Оставете коментар

avatar