Гръцкото училище в Ахтопол

Кой са успешните модели за опазване на културно-историческото ни наследство?

Отговорът на този въпрос ще занимава участниците в Четвъртата кръгла маса, която организира Сдружение „Черноморска Странджа” в град Ахтопол на 7 юни. В последните години, благодарение на програмите на Европейския съюз, бяха оползотворени значителни средства за консервацията, реставрацията и адаптацията на редица недвижими културни ценности. Това създаде условия за развитието на т.н. културен туризъм, но от друга страна, нажежи страстите на учени, архитекти, защитници на културното наследство в спора до колко се посяга на паметника, къде свършва идентичността и къде започва хипотезата. Ето защо преди старта на следващия програмен период е необходимо да се направи сериозен анализ, да се видях успешните реализации и кои са допуснатите груби грешки, които нарушават степента на истинност, правдивост и достоверност на паметника, както и на естетическите критерии на възприятието. Наред с това Законът за културното наследство показа своите дефекти и сред специалистите отново се поставя въпросът за нуждата от неговата промяна.

Участие на Кръглата маса са заявили доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова от УАСГ, д-р Миланка Патак, проф. Диана Гергова и доц. Бони Петрунова от НАИМ, д-р Христина Ангелова от Центъра по подводна археология, проф. Валери Стефанов като председател на Съюза на колекционерите – СУ, Веселин Хаджиангелов, завеждащ Музейния комплекс в с. Белчин.  По време на срещата Ивелина Иванова, директор на музея в Малко Търново, ще представи куполната гробница в местността „Мишкова нива” – забележителен паметник на културно-историческото ни наследство, номиниран през 2014 г. от организацията „Европа Ностра” за европейска защита и съхранение. Участие в дебатите на Кръглата маса е заявено и от страна на ДАНС, чийто представител ще обърне специално внимание на незаконния трафик на културни ценности. Присъстващите ще имат възможност да се запознаят и с богатия исторически архив на българската Военно-географска служба. Ще бъде открита обновената експозиция на обществената колекция „История на котвата” и гостуващата там изложба „Средновековна керамика от колекцията на Регионалния исторически музей – Бургас”.

Особено важно е да се знае, че предстои подписването на договори за съвместна дейност между Сдружение „Черноморска Странджа” и музеите в Бургас и Малко Търново. Програмата на Кръглата маса включва и посещение на светилището в местността „Мишкова нива”.

Подновяването на вниманието на българската научна общност към Странджа и нейното Черноморско крайбрежие е определена заслуга на ръководството на Сдружението: инж. Петър Кънев – председател на Управителния съвет, Пламен Крайски – председател на Обществения съвет и д-р Атанас Орачев – председател на Научния съвет. Досегашната работа и бъдещите планове на Сдружението продължават изследователската и културната стратегия, формулирана от световно известния български учен проф. Александър Фол още през 80-години на миналия век. Инициативите на Сдружение „Черноморска Странджа” са подпомогнати от „Кръг Будител”.

Оставете коментар

avatar