Община Царево кандидатства с нов проект
Целта на проекта е да бъде цялостно възобновен и модернизиран съществуващ парк, намиращ се срещу старата автогара – от бившата баня до сградата на Районен съд Царево.

На първото заседание за 2013 г. Общински съвет – Царево възложи на кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев да кандидатства с проект „Парк Царево – Център” по Мярка 3.1 от Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско-Созопол-Царево”.

Целта на проекта е да бъде цялостно възобновен и модернизиран съществуващ парк, намиращ се срещу старата автогара – от бившата баня до сградата на Районен съд Царево. С реализирането на проекта ще се обособи един атрактивен, модерен и обезопасен парк, който съчетава възможностите за отдих, почивка и забавление на жителите и гостите на Царево. Проектът е на стойност 300 хил. евро и се финансира на 100% от Стратегията.

В друга точка от дневния ред бе гласувано частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в кв.”Василико”, като бяха обособени два парцела. Единият се отрежда за площадка за игра, а другият за рибарско селище. Това бе необходимо за финализиране на проект „Паркоустройство и благоустройство гр.Царево”, чрез който ще бъдат изградени три детски площадки за игра на открито. Площадките ще се намират в Морска градина – Царево, парка срещу Булбанк и въпросния терен в кв.”Василико”. Общата стойност на проекта възлиза на над половин милион лева и се финансира на 100% по Програма за развитие на селските райони.

Оставете коментар

avatar