Община Царево прие бюджет 2012

На 20.02.2012 се проведе Шестото заседание на Общински съвет Царево. Акцентът в дневния ред на местния парламент беше приемането на проектобюджета за настоящата 2012г. Докладната записка беше внесена от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и беше приета без нито една забележка с 9 гласа – „за” и 4 – „въздържал се” общински съветници. Така през 2012 г. Община Царево ще разполага с 12 302 055 лв. Предвидените средства за реализиране на капиталовата програма ще бъдат в размер на 2 703 208лв.

Със свое единодушно решение общинските съветници упълномощиха градоначалника да започне работа по участието в проект „Воден цикъл на гр. Царево”. Проектът се финансира по ОП „Околна среда” към екоминистерството и предвижда да се завърши изграждането на канализационната система на Царево като се обхванат всички отпадни води на града и се отведат в пречиствателната станция, както и да се изградят водопроводни и канализационни мрежи в кв.”Зона Север” и ”Белия бряг”.

Приета беше и Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2012-2015г.

На финала на днешното заседание кмета на Община Царево благодари на общинските съветници за подкрепата. Той заяви, че това е един реален бюджет, поставен на стабилна основа, без гръмки обещания, но напълно съвпадащ с новото, модерно виждане на Общинската администрация за баланс между финансова стабилност на общината и просперитет на отделните групи граждани.

Оставете коментар

avatar