Откриха новия посетителски център
Сградата и дворът на старото кметство са изцяло обновени за новото им предназначение като посетителски център.

Новият информационен център „Приморска Странджа“ беше открит днес в Ахтопол. В него посетителите могат да получат обстойна информация за флората и фауната в планината, възможностите за пътуване там, да се запознаят с най-интересните природни и културни обекти. Там са изнесени също и обстойни данни за историята, бита и традициите в Странджанския край и Черноморските територии, попадащи в границите на природния парк. На релефен светещ макет на ПП Странджа са нанесени населените места, защитените местности, туристическите пътеки, интерпретативни маршрути, както и обозначения на пътната инфраструктура. В дворното пространство са обособени модули за обучение, представящи резерватите, защитените местности и природните забележителности в Парка. Множество карти и информационни табла дават на гостите допълнителна информация за културното и природно наследство там.

Сградата и дворът на старото кметство са изцяло обновени за новото им предназначение. Експозициите са групирани в няколко тематични области, представени с модули, табла, интерпретативни средства и пособия, както и със снимков материал, видео филми и презентации. По тавана на помещението „летят” макети на 10 вида птици, типични за ПП Странджа, а информационни карти ги представят подробно. Модулът „животински следи” учи гостите на центъра как да разпознават следите на 20 вида животни и птици. Дървен пъзел показва каспийска блатна костенурка, която е рядък вид, срещаща се в ПП Странджа. Чрез специални табла, посетителите могат да получат информация на три езика – български, английски и руски. Един от най-интересните експонати е градинка, в която са обособени лехи с билки. Тя дава възможност за пряко запознаване с лечебните свойства на странджанските растения и тяхното приложение в бита.

Проектът за изграждането на информационно посетителския център „Приморска Странджа“ се реализира от Дирекция на Природен парк „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите. Центърът се намира в изцяло обновена сграда на ул. „Странджа” № 18, в Ахтопол.

Директорът на Природен парк Странджа инж. Димо Димов благодари на всички, участвали в осъществяването на проекта. „Приморска Странджа и останалата част на планината са едно цяло“, подчерта той. И заяви, че екипът на природния парк е готов да приеме всеки гост, да съдейства на природолюбителите, желаещи да опознаят отблизо прекрасните странджански гори, за да изживеят там незабравими мигове.

Оставете коментар

avatar