През април започва събарянето на

На 19 април започва премахването на първите пет сгради на комплекса Златна перла. Строежите във ваканционния комплекс край село Варвара се намират на територията на природен парк „Странджа“. Още на 22 ноември Върховният административен съд потвърди решението на Административния съд в Бургас, с което отхвърли жалбата на строителя – фирмата „Краш 2000“, срещу заповедта на РДНСК-Бургас за премахването на една от къщите в рамките на незаконно изграждащия се комплекс.

Подробният устройствен план на комплекса е одобрен още през 2005 г. от кмета на община Царево. В края на същата година е променено предназначението на земеделските земи, върху които е предвидено да се изгражда комплексът, но в нарушение на заповедта за обявяване на природния парк, в чиито граници е забранено подобно строителство.

Разрешенията за строеж на десетте къщички в селището са издадени през 2006 г., но без задължителната оценка на въздействието върху околната среда. След като природозащитници алармираха за строителството, екоинспекцията и строителният контрол в Бургас забраниха работата по тях, а през 2009 г. Върховният административен съд излезе с окончателно решение, че строежът е незаконен.

През април започва събарянето на Златна перла

Междувременно фирмата „Краш 2000“ направи няколко опита да узакони комплекса, включително и като обжалва заповедта за обявяване на защитените територии в Странджа, но не успя.

Приротетите в дейността на ДНСК за тази година са свързани с премахване на всички незаконни постройки по Черноморието. За Ченгене скеле предстои събарянето на 40 постройки. Всички заповеди, които са издадени за Несебър, са изпълнени и то доброволно от самите граждани. За премахване обаче има павилиони, вили и хотели по Черноморието.

През 2011 год. са премахнати над 1361 незаконни постройки. Извършени са над 11 000 проверки. Предварителният план е предвиждал събарянето на 800 постройки, но на практика цифрата значително е надвишена. За 2012-а се очаква още по-голям брой нелегални сгради да бъдат съборени.

През 2012 г. ще се извършват планови комплексни проверки в общинските администрации, за да могат драстично да бъдат намалени случаите на незаконно строителство. Ще се следи и за качеството на строителните материали чрез планови проверки по бетоновите възли и асфалтовите бази по места, заканват се от ДНСК.

През лятото на 2011 год. три работни групи оказваха помощ при извършването на проверките по плажовете. В последните две години обаче дирекцията работи с прогресивно намаляващ брой служители на фона на обема от работа, коментират пък експерти от МРРБ.

Оставете коментар

avatar