Резерват

Започва картографска експедиция в Странджа, съобщават от Програмно-координационния център за научни изследвания – ЕКОПАН. Екипът е съставен от Геопан, Бургас и КартГео, Троян – две дружества, членове на Българска картографска асоциация. Специализираните картографски дейности ще обхванат цялата територия на българската част на Странджа. Целта е да се създаде съвременна туристическа карта на планината в М 1:110 000, като на нея се нанесе новата инфраструктура, създадена през последните години. Подобна карта е поддържана до 2009 г., като е била преиздавана и обновявана от Картография ЕООД и Геопан, Бургас. Днес тя е изчерпана и е колекционерска рядкост.

Картографската експедиция в Странджа си поставя интересната задача – да отрази наличието на обекти, изградени с европейско финансиране, както и реалното състояние, и режима на защитените територии, паметниците на културното наследство, обявените маршрути и достъпа до всички туристически забележителности.

Експедиционните дейности ще протекат на три етапа:

  • През първия етап ще бъде обходена българската част на планината. На територията на България картата обхваща 3760 кв. км от Бургаска област (8 общини), както и 685 кв. км от Ямболска област (2 общини). От Бургаска област в картата изцяло попадат общините Средец, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, както и значителни части от общините Бургас, Карнобат и Камено. От Ямболска област в обхвата на картата са и атрактивни части от общините Болярово и Стралджа. Детайлно ще бъдат представени Старобългарският пограничен вал ЕРКЕСИЯТА, природен парк Странджа и Странджанското черноморско крайбрежие – от протока Форос до Инеада.
  • През втория етап с разрешението на компетентните власти на Р. Турция ще бъдат нанесени туристически забележителности в областите Къркларели и Одрин, достъпни по протежение на 187,5 км от общата граница между двете страни.
  • В третия етап на основата на събраната геопространствена информация и създадения дигитален архив „Тракия” с участието на учени от СУ „Св. Климент Охридски” ще се направи опит да бъде проследен пътят на Дарий (522-486 г. пр.Хр.) през Източна Тракия и Странджа. Знаменитият му поход срещу скитите оставя дълбоки следи в историята на античния свят. Той е описан от „бащата на историята” Херодот. Задачата е интердисциплинарна и налага участието на представители от няколко научни области. Съвременната картография притежава богат инструментариум за участие в нейното решаване.

От успеха на тези етапи на картографската експедиция зависи разкриването на един от най-значителните исторически и културни маршрути на взаимодействие между Изтока и Запада, активиран днес от бежански поток. Неговото изучаване ще даде нов поглед към района на Странджа и нейния геополитически потенциал, посочен като възможност от българските учени още през 1990 г. във великолепното издание „Странджа – древност и съвремие”.

Картографската експедиция в Странджа се осъществява с институционалната подкрепа на Областна управа – Бургас, Югоизточно държавно предприятие – Сливен и Регионална дирекция по горите – Бургас. Очаква се към инициативата да се присъединят МОСВ и Министерството на туризма.

Оставете коментар

avatar